Om mig
Jag som driver Nära Livet heter Linda Marie Jax och jag är sjuksköterska med specialisering psykiatrisk vård, KBT-terapeut, qigonglärare och friskvårdsguide, med ca 15 års erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa.
Både privat och yrkesmässigt ser jag de utmaningar som dagens samhälle innebär för oss människor, med stress, ångest, nedstämdhet, självtvivel och relationsproblem. Jag ser också de negativa följder det får för social hållbarhet och trygghet i samhället.
Baserat på både aktuell forskning och alla de berättelser och erfarenheter från människor jag mött i min yrkeskarriär har jag format Nära Livet, med en ambition att bidra till att fler människor hittar vägar till närvaro, bättre balans och välbefinnande i sina liv.

  


Mina verktyg för närvaro och balans

Här presenterar jag de fyra olika verktyg som jag använder mig av i min verksamhet.
Mindfulness / Medveten närvaro

Mindfulness är en metod som syftar till att nå sinnesnärvaro, att ha uppmärksamheten här och nu. Förutom detta syftar metoden också till att hålla en ickevärderande, nyfiken och accepterande inställning till det vi upplever och medkänsla i bemötandet av dig själv och andra.

I en tillvaro med stress och stort fokus på prestation så kan medveten närvaro vara ovant och svårt varför guidning ofta är till stor hjälp. Jag använder mig av många varierande enkla övningar, både i meditationer och i aktivitet.

Naturvistelse

Naturen har alltid varit en hälsokälla för människan. Här har våra kroppar och sinnen både vilat och stimulerats på ett naturligt sätt. Idag är naturens roll för hälsa ett stort forskningsfält och man ser att naturvistelse kan motverka flera av det moderna samhällets utmaningar.

I min verksamhet vägleder jag till nära upplevelser i naturen, med hjälp av lugn rörelse, tystnad, stillhet och dina sinnen. Med hjälp av min guidning låter vi oss omslutas av skog eller annan natur, med uppmärksamhet och förundran över fågelkvitter, susande löv och naturens naturliga förändring.

Qigong

Qigong är en metod för hälsa som har sitt ursprung i traditionell kinesisk läkekonst. Ordet betyder ungefär ”rörelse av energi”. Metoden kan liknas vid meditation i rörelse och har förmedlats från generation till generation i över tre tusen år.

I min verksamhet använder jag qigong som ett sätt att bjuda in kroppen i den medvetna närvaron, med qigongens lugna, sköna, medvetna rörelser som ofta utövas i naturen för utbyte av energi med omgivningen. Jag är utbildad i och använder mig främst av formen zhineng qigong, en välbeprövad och enkel form och övningarna kan anpassas till att passa alla.

Verktyg från KBT

Inom terapiformen kognitiv beteendeterapi (KBT) används många verktyg som visar god effekt på stress och annan psykisk ohälsa. T.ex. avslappning, psykoedukation, medveten närvaro, compassion/medkänsla, acceptans och värderad riktning.

I min verksamhet erbjuder jag inga individuella behandlingar men jag använder mig av vissa av de KBT-verktyg som jag har via min utbildning och erfarenhet för att främja återhämtning och hälsa. Särskilt under kursåret kommer jag använda dessa verktyg i både grupp och vägledande samtal.